Dve publikácie z Vydavateľstva SPEKTRUM STU získali ocenenie!

Národnokultúrna inštitúcia Literárny fond, ktorá podporuje vznik nových diel v oblasti vedeckej a odbornej literatúry a každoročne udeľuje ceny mimoriadne kvalitným knihám, už niekoľkokrát udelila cenu aj publikáciám z nášho vydavateľstva.

S radosťou sme prijali informáciu, že v rámci hodnotenia knižnej produkcie za rok 2018 získali toto významné ocenenie až dve naše publikácie!

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra ju získali:

• MÍĽNIKY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE, autor: prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.

• TECHNIK, UMELECKÁ CESTA ČASOM, autori: Ing. Ján Dozsa, Mgr. art. Ľubica Mešková