„Existujú objekty, ktorých zvláštnosťou je to, že rôznym spôsobom – rotáciou alebo zrkadlením – môžu byť stotožnené samé so sebou. O takých objektoch hovoríme, že sú symetrické.“

 

 

 

V úvode uvedený citát napísal v r. 1889 Artur Schoenflies, jeden z tvorcov teórie symetrie kryštálov. V teoretickej fyzike sa pracuje so symetriami rôzneho typu – časovými, priestorovými alebo nábojovými.

Naša nová publikácia Symetria kryštálov sa venuje najmä symetrii tvaru – istej pravidelnosti pri pohľade z rôznych strán a zachovávaniu určitých vlastností pri zmenách parametrov. Tieto je možné podložiť aj exaktnou matematikou.

 

 

 

Text prevedie čitateľa históriou vývoja rôznych predstáv o symetrii a zoznámi ho s najznámejšími teóriami a ich tvorcami od začiatku 17. až do polovice 20. storočia. Publikácia je doplnená množstvom nákresov a fotokópií originálnych historických textov, ktoré dokresľujú predkladané informácie.

Kúpiť publikáciu v eshope