Vysokoškolský umelecký súbor STU Technik píše svoju históriu už viac ako polstoročie. Počas nej v ňom našlo útočisko veľa mladých ľudí, ktorým súbor umožnil stretávať sa, vytvárať priateľstvá a získavať nezabudnuteľné spomienky. Celkom nenápadne, no o to pevnejšie v ich srdciach zakoreňoval lásku k hudbe, folklóru aj k histórii.

 

 

 

Kniha TECHNIK, UMELECKÁ CESTA ČASOM je výpravnou kronikou mapujúcou 65 rokov, ktoré prešli od vzniku súboru. Nie je fádnym výpočtom faktov; dáva si za cieľ byť kronikou skutočného života. Množstvo fotografií a citátov, veselých spomienok i vážnejších príbehov dokazuje, že ľudia, ktorí Technikom prešli, v ňom nechávali viac ako len svoju energiu – nechávali v ňom svoje srdcia.

 

 

Hoci sa môže zdať, že toto dielo je určené najmä „technikárom“, opak je pravdou. Kniha je kronikou jednej éry našej histórie, so všetkým dobrým aj zlým. Tí, ktorí túto éru zažili, v nej nájdu veľa nostalgických spomienok, mladším generáciám príťažlivou formou ukáže roky, v ktorých vyrastali ich rodičia. Toto mimoriadne bohaté, takmer až monumentálne dielo ukazuje, že bez ohľadu na dobu tu vždy boli ľudia so schopnosťou vnímať skutočné hodnoty. Dáva nádej, že takí ľudia tu vždy budú.