Végh Peter

doc. Ing. Peter Végh, PhD. (*1954)

Po absolvovaní štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v rokoch 1979 až 1989 pracoval v n. p. Slovenské závody technického skla v Bratislave ako samostatný vývojový pracovník. V rokoch 1989 až 1994 pracoval v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave ako samostatný odborný pracovník. V Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (ÚAMAI) SjF STU pracuje od roku 1994, kde v roku 1999 obhájil dizertačnú prácu v odbore doktorandského štúdia Automatizácia a riadenie a v roku 2009  habilitačnú prácu v študijnom odbore Automatizácia. V  rámci vedľajšej činnosti v rokoch 1998 až 2008 vykonával funkciu prevádzkového technika na Rektoráte STU v Bratislave  a v rokoch 2006 až 2008 viedol cvičenia na katedre Technické zariadenia budov na SvF STU v Bratislave. Jeho pedagogická a vedecko-výskumná činnosť je zameraná na návrh a projektovanie informačných a riadiacich systémov technologických procesov a technických zariadení budov, na uplatnenie teórie riadenia, teórie optimalizácie, numerickej matematiky a základných disciplín umelej inteligencie v oblasti automatizácie.

Knihy autora