Babinec Andrej

Ing. Andrej Babinec, PhD.

Vyštudoval robotiku na FEI STU v Bratislave. Od roku 2012 pôsobí na FEI STU v Bratislave ako odborný asistent. Primárne sa venuje výučbe v oblasti mobilných robotov, robotických ramien, výrobných systémov a udalostných systémov. V rámci výskumu sa zaoberá hlavne bezkolíznou navigáciou mobilných robotov v prostrediach s pohyblivými prekážkami. Od roku 2014 je aktívny člen občianskeho združenia Národné centrum robotiky.

Knihy autora