Bírošová Lucia

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.

Je absolventka inžinierskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v odbore biochémia a biotechnológia. Oblasti mikrobiológie sa venuje viac ako 10 rokov. V súčasnosti pôsobí ako pedagogický pracovník a zástupca vedúceho Oddelenia výživy a hodnotenia kvality potravín FCHPT STU. Jej výskum je zameraný najmä na problematiku bakteriálnej rezistencie v potravinách a životnom prostredí. Venuje sa tiež sledovaniu biologických účinkov prírodných a syntetických látok aj štúdiu črevnej mikrobioty vo vzťahu k výžive. Je členkou Národnej odbornej vedeckej skupiny pre biologické riziká, pracovnej skupiny expertov pre náhle riziká EREN EFSA, Československej spoločnosti mikrobiologickej a členkou skúšobných komisií. Za svoju výskumnú činnosť získala v roku 2011 ocenenie ČSSM „Cena pre najlepšieho českého a slovenského mikrobiológa“, v roku 2013 ocenenie spoločnosti RAJO za najlepšiu prednášku v sekcii “Nutrition, movement activities and healthy active life style” na 8. Európskom kongrese FIEP 2013 a v roku 2016 Cenu STU kolektívu za významný vedecký prínos.

Knihy autora