Jablonský Michal

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Narodil sa 16.7.1978 v Ružomberku, kde absolvoval základnú a strednú školu. Štúdium na CHTF (v súčasnosti FCHPT STU) ukončil v roku 2001 na Katedre chemického a biochemického inžinierstva. V roku 2007 získal titul PhD. na Oddelení dreva, celulózy a papiera, v roku 2015 bol vymenovaný za docenta v odbore Technológia makromolekulových látok.
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD., sa venuje oblasti technológia výroby a spracovania buničín (várka, kyslíková delignifikácia, delignifikácia s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel, bielenie) a štúdiu degradačných procesov lignocelulózových materiálov / surovín s cieľom ochrany, alebo degradácie týchto zdrojov na produkty s pridanou hodnotou. Najdôležitejšie výstupy vedecko-výskumnej aktivity: 4 patenty, 2 úžitkové vzory, viac ako 200 prác z toho pôvodných vedeckých prác v časopisoch registrovaných v CC (42), CA (24), viac ako 220 SCI citácií, 1 učebnica.

Knihy autora