Kalinová Gabriela

Ing. Gabriela Kalinová, PhD.

Pracuje ako odborná asistentka na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vyučuje predmety Riadenie projektov a územné inžinierstvo, Personálny a komunikačný manažment, Ekonomika stavebného diela, Personálny manažment, Prezentačné a komunikačné techniky, Inžiniering a projektové riadenie. Pôsobí ako lektorka akreditovaného vzdelávacieho programu Strategický manažment, plánovacie procesy a riadenie projektov  na Správe bytového fondu na Slovensku a akreditovaného postgraduálneho štúdia Ľudské zdroje vo facility managemente pre rôzne firmy. Zúčastnila sa na projekte ESF na SvF STU Program vzdelávania postgraduálnych študentov ako podpora na ich prípravu na podnikanie.

Knihy autora