Ľudské zdroje 1

Ľudské zdroje 1

Kalinová Gabriela
Cieľom skrípt je vytvoriť odlišnosť pojmov personálneho manažmentu a manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú postavené na definovaní ľudského kapitálu a ľudských zdrojov.
4

V praxi vidíme, že v malých firmách sa tieto zdroje prelínajú, ale vo väčších ide o diferenciáciu. V publikácii poukazujeme preto na hlavné rozdiely, medzi ktoré patrí používanie a rozsah funkcií s implementovaním základných teórií. Skriptá sú určené študentom technickej univerzity pre študijné programy Geodézia a kartografia, Technológia stavieb a Investičné plánovanie v priemyselnom podniku.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 109
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4472-0

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj