Manažment podniku

Manažment podniku

Čambal Miloš , Chlpeková Andrea , Gyurák Babeľová Zdenka , Lenhardtová Zuzana
Kľúčové manažérske kompetencie
12,66

Publikácia Manažment podniku  ̶  Kľúčové manažérske kompetencie má ambíciu prispieť k umožneniu systematického štúdia manažmentu. Zastávanie manažérskych pozícií a vykonávanie manažérskych funkcií vyžaduje zodpovedajúcu teoretickú prípravu, s vyústením do osvojenia si a následného rozvoja jednotlivých manažérskych kompetencií. Obsahovo je členená na desať kapitol, ktoré sú postupne zamerané na základné charakteristiky manažmentu podniku, osobnosť manažéra a manažérske kompetencie, plánovanie a strategické myslenie, organizovanie a procesný manažment, personálne zabezpečenie a rozvoj zamestnancov, vedenie ľudí a vodcovstvo, komunikáciu ako nástroja práce manažéra, tímovú prácu, kontrolovanie a spätnú väzbu a manažérske rozhodovanie. Určená je predovšetkým študentom študijných programov zameraných na vzdelávanie v oblasti manažmentu, priemyselného inžinierstva a rozvoja ľudských zdrojov, ako aj iných študijných programov, ktorých absolventi nájdu svoje uplatnenie na pracovných pozíciách vyžadujúcich si využívanie manažérskych kompetencií. Zároveň veríme, že môže priniesť podnetné informácie a inšpiráciu aj pre manažérov a priemyselných inžinierov pôsobiacich v podnikovej praxi.

                 
                 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 354
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3926-9

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj