Aktuálne prístupy tvorby podnikateľskej stratégie v kontexte udržateľného rozvoja podniku

Aktuálne prístupy tvorby podnikateľskej stratégie v kontexte udržateľného rozvoja podniku

Bondareva Irina , Tomlain Juraj , Rečičár Jakub
Publikácia je spracovaná ako čiastkový výstup v rámci výskumnej úlohy: evid. č. projektu: 1/0055/13; Komisia VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy.
3,91

Názov projektu:  Systemizácia vplyvu faktorov a podmienok znalostného manažmentu v kontexte tvorby podnikateľskej stratégie na pracovnú motiváciu a jej odraz v raste efektivity, resp. udržateľnosti úrovne podnikateľskej činnosti. Poskytne čitateľovi ucelený a komplexný pohľad na problematiku formovania a zavádzanie podnikateľských stratégií – marketingovej stratégie, finančnej stratégie a stratégie využívania znalostí, v kontexte prijímania efektívnych manažérskych rozhodnutí pre udržateľný rozvoj MSP. Prínosom je spracovanie a navrhnutie samotnej metodiky tvorby a implementácie marketingových stratégií pre začínajúce MSP a tiež konkretizácia aplikácie analýzy finančných koeficientov na hodnotenie vypracovanej stratégie podniku.   

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 101
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4389-1

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj