Kreps František

 Ing. František Kreps, PhD. získal Cenu vedca roku 2018 Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Systematicky sa venuje vedecko-výskumnej činnosti v oblasti chémie a technológie potravín, chemických zmien nutrientov a antioxidantov. Kontinuálne vytvára vedecké tímy a vedie projekty za účelom naplnenia dlhodobých zámerov SR v rámci štruktúry RIS3, čo potvrdzujú aj jeho výstupy. Je autorom mnohých článkov publikovaných v zahraničných vysoko impaktovaných časopisoch.

 

Knihy autora