Križan Peter

doc. Ing. Peter KRIŽAN, PhD.                                                              

Narodil sa v Bratislave v roku 1980. Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave absolvoval študijný odbor Výrobné stroje a zariadenia. Po ukončení štúdia bol interný doktorand na Katedre výrobnej techniky Strojníckej fakulty STU v Bratislave. V roku 2006 nastúpil ako vedecko-výskumný pracovník na Katedru výrobnej techniky, dnes Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM). V roku 2009 získal PhD. v odbore Výrobné stroje a zariadenia a v roku 2014 habilitoval v odbore výrobné stroje. Na ÚSETM sa venuje pedagogickému procesu, vede a výskumu v oblastiach mechanického zhodnocovania rôznych druhov biomasy, environmentálnych a výrobných technológií, zhodnocovania rôznych druhov odpadov, materiálov lisovacích a dezintegračných nástrojov, taktiež sa venuje návrhom technologických liniek (na briketovanie a peletovanie) na zhodnocovanie odpadu, konštrukčným návrhom briketovacích a peletovacích lisov, triediacich strojov a iných strojov na mechanickú úpravu odpadov, hlavne biomasy. V súčasnosti pôsobí na ÚSETM ako zástupca vedúceho ÚSETM a vedúci Laboratória pre testovanie parametrov tuhých biopalív.

Knihy autora