Orgoň Miloš

doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.

Narodil sa v roku 1956. Jeho súčasným pôsobiskom je Ústav telekomunikácií na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Inžinierske (1980) aj doktorandské štúdium (1988) absolvoval v odbore Mikroelektronika na Elektrotechnickej fakulte STU a v roku 2008 bol habilitovaný v odbore Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  Jeho výskumné aktivity ešte v nedávnej minulosti predstavovali výskum a vývoj telekomunikačných sietí and služieb v liberalizovanom prostredí pre konvergentné technológie, v súčasnosti sa jeho vedecko-výskumná činnosť zameriava na optimalizovaný návrh sietí a technologických komponentov, implementácia funkcií, služieb a aplikácií a bezpečnosť dát.

Knihy autora