Šimko Jakub

Ing. Šimko Jakub PhD.

Bakalárske, inžinierske a doktorandské vzdelanie získal na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rokoch 2008, 2010 a 2013. Od roku 2013 pôsobí na FIIT ako odborný asistent. Pedagogicky pôsobí vo viacerých predmetoch, prevažne so zameraním na softvérové inžinierstvo a dobré inžinierske praktiky. Výskumne sa zaoberá ľudským počítaním, sledovaním pohľadu, meraním používateľského zážitku a modelovaním používateľa. Pôsobí vo výskumnej skupine Personalized Web (PeWe) a v Centre používateľského zážitku a interakcie.

Knihy autora