Ocenenie pre knihy z Vydavateľstva SPEKTRUM STU

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje výbor, za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií. Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 získali v kategórii prírodné a technické vedy aj dve publikácie vydané vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU. Ide o publikáciu autorov Ing. arch. Ján Legény, PhD.; Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD., „...solárna stratégia udržateľného mesta“ a publikáciu autorov doc. Ing. Jana Skalová, PhD.; RNDr. Dana Kotorová, PhD.; doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.; Ing. Milan Gomboš, CSc.; RNDr. Katarína Nováková, PhD., „Regionalizácia pedotransférových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska“. Obe publikácie si môžete objednať v našom e-shope.

Vydajte si knihu