RNDr. Katarína Mészárosová, PhD., RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.

Deskriptívna geometria I

Stredové premietanie a lineárna perspektíva

 
Kľúčové slová: Deskriptívna geometria, stredové premietanie, úbežník, úbežnica, lineárna perspektíva, zvislá a šikmá perspektíva, horizont, hlavný bod, stopníkovo-úbežníková metóda, priesečná metóda, štvorcové siete v perspektíve